PROJECT EAGLE

Het project Eagle van HAN Automotive richt zich op de ontwikkeling van Licht Elektrisch Vervoer (LEV). Het doel is om een nieuw extreem zuinig voertuig te ontwikkelen, tussen auto en fiets, dat klaar is voor productie. De HAN doet dit samen met professionele bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten in een project dat zo’n 6 jaar zal lopen.

Binnen het EAGLE-project wil Loendersloot zich, binnen alle fasen van het project, richten op de beleidsmatige kant van het komen tot een nieuw en beter elektrisch voertuig voor personenvervoer. Zij pakken een verbindende rol door inzet van hun connecties bij overheden, bedrijven en het onderwijs. De rol van Loendersloot is daarnaast complementair aan de insteek van de HAN; het naar het komen tot een voertuig en de bijbehorende kenmerken (vorm, snelheid, omvang). Om een voertuig te kunnen en mogen gebruiken op de openbare weg is de beleidsmatige kant een belangrijke voorwaarde. Denk daarbij aan de discussie die is ontstaan over de speed-pedelec.

Loendersloot wil zich binnen het onderzoek richten op beïnvloeding van de rol die de overheid gaat innemen. Is de overheid bereid om zo’n voertuig (binnen haar beleid) te stimuleren? Gaat de overheid de plek op de openbare weg en de mogelijkheden voor gebruik van het voertuig (helm, verzekering, veiligheidseisen) beperken en hoe sturen we dat bij? Wat betekent het huidige en toekomstige beleid voor de bruikbaarheid (en daarmee de afzetbaarheid) van het voertuig?


.