OVER ONS

Het samenbrengen van een breed scala aan organisaties met heel diverse kennis en wereldbeelden waardoor een innovatief ecosysteem kan ontstaan waarin alle expertise in Gelderland op het gebied van de fiets en fietsen samen wordt gebracht.

Wij hebben als visie dat de Velomotive Campus hét leidende internationale ecosysteem wordt van fietsinnovatie.

Velomotive Campus sluit naadloos aan bij huidige maatschappelijke thema’s – zowel regionaal in Gelderland, maar ook internationaal. De focus is met name op vier centrale thema’s en raakvlakken daartussen – mobiliteit, gezondheid, economie, duurzaamheid.

Voor Gelderland is dit initiatief een belangrijke economische kans. De concentratie van bedrijven, de hoge mate van innovatie en het internationale aantrekkingskracht van dit ecosysteem zorgt voor een economische boost voor de regio.

Daarbij biedt dit ecosysteem een uitgelezen kans om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen te brengen. Voor alle niveaus van onderwijs aanwezig in Gelderland – van ROC tot HAN en universiteiten – biedt dit ecosysteem geschikte mogelijkheden om de koppeling te maken tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Velomotive Campus is een initiatief van gepassioneerde ondernemers die gedeeltelijk reeds onderdeel zijn van het Dutch Bicycle Center in Nijmegen. Dit bestaande initiatief wordt al jarenlang hoog geagendeerd door onder meer Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en de verschillende Nederlandse ministeries.

Nu is de tijd rijp om aanzet te geven aan een groter ecosysteem!